Nieuwsbrief – Huisartsenpraktijk de Schermer – Stompetoren
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schermer
Schermeerstraat 9 1841 GE
Stompetoren

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2023

Patiënt Tevredenheid Onderzoek

In november 2022 heeft een Patiënt Tevredenheid Onderzoek plaatsgevonden bij alle praktijken in en
rondom Alkmaar. Patiënten die een maand voor de start van het PTO in behandeling waren hebben
een uitnodiging gekregen. Ook tijdens de duur van het PTO kon u uw reactie geven.
Veel mensen die hiervoor uitgenodigd waren hebben deel genomen. Dank hiervoor. Het helpt ons om
te horen wat u belangrijk vindt.
U heeft de praktijk gemiddeld een 8 gegeven, een resultaat waar we heel blij mee zijn.
Positieve punten die genoemd zijn:
• Tijdig terecht te kunnen voor een afspraak (86%)
• Niet lang te hoeven wachten in de wachtkamer (78%)
• de huisarts is goed telefonisch bereikbaar (81%)
Net als op regionaal niveau zien we ook bij Huisartspraktijk de Schermer dat de respondenten
vertrouwen hebben in de zorgverlener. Uit de resultaten komt naar voren dat de patiënt door de
zorgverlener wordt begrepen, ze worden gezien en gehoord, ervaren voldoende tijd en kunnen de
zorgverlener alle vragen stellen. De zorgverlener legt begrijpelijk uit en heeft belangstelling voor de
persoonlijke situatie van de patiënt.
Dit zijn mooie resultaten. Echter geen reden om niet te blijven verbeteren. Want er zijn dus ook nog
situaties waarin patiënten niet tijdig terecht kunnen of vinden dat de telefonische bereikbaarheid niet
genoeg is. Daar gaan we dit jaar weer mee aan de slag.
Ook werd als een verbeterpunt aangegeven dat meer aandacht voor de patiënt gewenst zou zijn.
Daar zullen we, binnen de mogelijkheden, steeds weer aandacht voor hebben.
Over 2 jaar vindt er weer een patiënt tevredenheid onderzoek plaats. Maar wacht daar niet op en
vertel ons uw ideeën die helpen verbeteringen in de praktijk te bewerkstelligen.

POH GGZ
Zoals eerder gemeld heeft Danielle Buis een andere baan gevonden als praktijkondersteuner GGZ. We
hebben met veel plezier met haar gewerkt.
Op 19 januari start Anouska Sloep als praktijkondersteuner GGZ in onze praktijk. Uw afspraken
worden overgezet in haar planning. Zo nodig wordt u gebeld om een nieuwe afspraak te maken.

Digitaal afspraken maken
Naast het maken van afspraken via het patiëntenportaal met de huisarts kunt u nu ook afspraken
maken bij de doktersassistente voor o.a: oren uitspuiten, uitstrijkje BVO, wratten aanstippen, bloeddruk
meten, hechtingen verwijderen, niet -acute wondverzorging.