Nieuwsbrief – Huisartsenpraktijk de Schermer – Stompetoren
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schermer
Schermeerstraat 9 1841 GE
Stompetoren

Nieuwsbrief

Mocht uw mailadres gewijzigd zijn of heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven, wilt u dit telefonisch laten weten?

 

Coronaprik najaar

Via deze weg willen wij ook de coronaprik nog even onder uw aandacht brengen.
Wist u dat u in de doelgroep valt die dit najaar een coronaprik bij de GGD
mag halen? Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke
uitnodiging per post van de GGD. Als u in 1964 of daarna bent geboren, ontvangt u geen
brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober
via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800 – 7070

 

Nieuwsbrief september

De praktijk heeft in april meegewerkt aan een externe audit. Samen met alle praktijken rondom Alkmaar, die zijn aangesloten bij de Huisartsenpost (HONK) houden we de kwaliteit van de huisartsenpraktijken op orde. We hebben de bevestiging gekregen dat we goed gescoord hebben op alle kwaliteitseisen en het keurmerk in de huisartsenzorg voor de komende 3 jaar hebben gekregen.

Dit jaar zullen we de griep- en pneumokokkenvaccinatie houden op 19 oktober 2023. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. U kunt dan een afspraak plannen via Vaccinatieplanner.nl.  De locatie is de sportkantine van SSV Stompetoren. Wij vragen u zoveel mogelijk op 19 oktober te komen. Er zijn genoeg medewerkers zodat u snel aan de beurt bent.

Vanaf 4 oktober zal Starlet elke week op woensdagochtend in de praktijk aanwezig zijn.
Het consultatiebureau zal vanaf 4 oktober in de even weken op dinsdag in de praktijk aanwezig zijn

Als praktijk vinden we het belangrijk om opleidingspraktijk te zijn en de instroom van jonge professionals in de zorg te stimuleren en de medewerkers kansen te geven om zich verder te ontwikkelen.

   • Tot eind augustus werkt de huisarts in opleiding Seval Akbulut in de praktijk, daarna gaat zij door met haar opleiding en naar een andere stage.

   

   • In juli en augustus versterkt Lucas Bollen (coassistent, stage huisartsgeneeskunde) het team van de huisartsen om voor een deel de vakantie van huisartsen op te vangen. Vanaf 18 september komt er een nieuwe coassistent Kas Temmink en hij blijft t/m 19 november.

   

   • Onze doktersassistente Julia heeft haar opleiding afgerond en een nieuwe baan gevonden. Vanaf oktober start Britt de opleiding als doktersassistente in onze praktijk.

   

   • Vanaf 1 oktober zal er een verpleegkundige Ouderenzorg bij ons meewerken. Tegelijkertijd wordt praktijkondersteuner Wendy Leijen opgeleid om ook als praktijkondersteuner Ouderenzorg te gaan werken. Indien u hiervoor in aanmerking komt wordt u hiervoor benaderd.

   

Vriendelijke groet,
Team huisartsenpraktijk de Schermer